Videregående kurs

Excel – videregående kurs over 2 dager

Dette er et generelt videregåendekurs der vi først repeterer en del grunnleggende ting, og så går videre med fordypning i bl.a.:

 • Egendefinerte tallformater
 • Betinget formatering
 • Skjule feilmeldinger (f.ex.:#DIV/0!)
 • Dato- og tidsfunksjoner
 • Matematiske funksjoner
 • Statistiske funksjoner
 • Databasefunksjoner
 • Logiske funksjoner
 • Diagram
 • Tabellfunksjoner; sortering, filtrering, delsammendrag
 • Pitvottabell og -diagram
 • Matriseformler – med boolsk logikk
 • Hva-skjer-hvis
 • Kommunikasjon med andre Office-programmer

Det legges vekt på at deltagerne får utføre øvelser i tilknytning til de forskjellige tingene på egenhånd.


Excel for økonomimedarbeidere – 2 dager

Dette er et kurs som er beregnet på regnskaps- og økonomimedarbeidere. Det er utviklet over en årrekke gjennom både åpne kurs og internkurs for større bedrifter. I utgangspunktet kreves det kjennskap til grunnleggende funksjoner i Excel for å ha best mulig utbytte av det, men vi starter alltid med en repetisjon av det mest sentrale, så selv om man ikke føler seg som en racer på Excel vil dette være et nyttig kurs.

Stikkord fra innholdet

 • Repetisjon
  • Verktøylinjer og generell problemløsning med høyre museknapp
  • Navigering i ark og arbeidsbok
  • Summering på smarte måter
  • Kopiering av formler med dbl-klikk
  • Relative og absolutte cellereferanser
  • Autoformateringens mysterier, hva skjer og hvordan hindre at dette skjer?
 • Listefunksjoner
  • Hvordan henter vi data ut av store, uhåndterlige lister?
  • Pivottabeller, matriseformler, boolsk logikk
 • Validering av data
  • Hva kan skrives i en celle?
  • Hvordan enkelt lage en nedtrekksmeny for å angi tillatte alternativer i en celle?
  • Hvilke celler er det lov å skrive i?
  • Påpeke og fokusere på avvikende verdier
 • Pivottabell og -diagram
 • Noen nyttige funksjoner:
  • HVIS/IF for å foreta valg blant to eller flere alternativer
  • Oppslag: FINN.RAD/VLOOKUP, FINN.KOLONNE/HLOOKUP
  • Økonomiske funksjoner: AVDRAG/PMT, etc.
  • D-funksjoner: DSUM, DGJENNOMSNITT/DAVAREGE, DMIN, DMAX, etc.
 • Nyttige tricks
  • Hvordan lage én entydig liste fra to med mulig overlapping.
  • Hvordan slette rader med en eller flere tomme celler
 • Hyperlinker, internt, eksternt, mot weben
 • 3-dimensjonale modeller
 • Konsolidering av data
  • Hvordan summere opp fra flere ark/arbeidsbøker basert på rad- og kolonneetiketter
 • Grafisk fremstilling
 • Hva-skjer-hvis
  • Scenarier
  • Problemløser/solver
 • Flytte/kopiere/linke data mellom Excel og andre Office-programmer
 • Hvordan hente data fra nettsider (uten å være nødt til å bruke timer på manuell rydding i dataene).
 • Introduksjon til makroer og maler