Utvikling

Mitt fokus er på opplæring, men etter hvert blir det også en del utvikling av løsninger basert på Office-pakken.

Dette kan være løsninger basert på ett av programmene – f-.ex. Excel – eller kombinasjoner av flere programmer.

Her er noen løsninger jeg har laget på egenhånd eller i samarbeid med andre:

  • Tilbudssystem i Word inkludert nye maler til stort internasjonalt selskap.
  • Kalkulasjonssystem i Excel til mekanisk bedrift.
  • Boligdatabase i Access til offentlig etat.
  • Salgsoppfølgingsmodell til stor industri- /salgsbedrift
  • Kalkylemodell til offentlig etat
  • System for servicebedrift i bilbransjen for koordinering av service og oppfølging for flere hundre kunder – utviklet i Access.

Har din organisasjon behov for løsninger innenfor Office tar jeg gjerne en prat. Ved behov trekker jeg inn personer med spesialkompetanse, f.ex. på Visual Basic.