Tips & Tricks s.4

tips s.3

Fast markering av hver 2. (eller 3., 4. etc.) rad i et oppsett

Av og til ønsker vi å markere linjevis i regnearket for å gjøre det mer lettleselig, omtrent slik det var på listepapir i "gamle" dager. Vi kan selvsagt gjøre det manuelt, men det blir mye jobb, så det unngår vi. I stedet bruker i betinget formatering (conditional formatting) for å få gjort dette.

Prosedyren er som følger:

1. Merk området som skal få markeringen

2. Gå på Betinget formatering, velg formelen er, og skriv inn slik:

Så går du inn på Format og setter den formateringen du ønsker

I den engelske versjonen er formelen slik: =MOD(ROW( );2)

Erstatt 2-tallet med det tallet du ønsker for flere åpne rader mellom de markerte.

Ovenstående oppskrift er i og for seg grei nok, men den er statisk, den påvirkes altså ikke av innhold eller ikke innhold i cellene. Hvis vi ønsker at kun området på arket hvor vi har innhold skal få slik markering, gjør vi slik:

Dynamisk markering av hver 2. (eller 3., 4. etc.) rad i et oppsett

Utgangspunktet er altså at vi ønsker markering av rader etterhvert som vi fyller arket. Har vi ikke innhold har vi heller ikke markering. Denne løsningen tilpasser seg kontinuerlig; når arket fylles kommer markeringene, og om innhold slettes forsvinner markeringene.

Først må vi merke hele arket, så går vi på samme sted som over; Betinget formatering, velg formelen er, og skriv inn slik:

På engelsk er formelen: =AND(MOD(ROW( );2);COUNTA($A1:$H1))

 

Hvordan slette dubletter fra en liste i Excel 2003 (og eldre)

Dette er eksempel på en operasjon som har blitt mye enklere i 2007-versjonen. I 2007 har fjerning av dubletter blitt en integrert funksjon, du finner beskrivelse av dette her, mens man i 2003 må bruke andre funksjoner for å komme til målet. Detaljene i dette er nøyaktig beskrevet i øvingsfilen Liste med dubletter.xls som finnes i den zippede pakken med øvingsfiler som kan lastes ned fra startsiden på nettstedet. Du kan også åpne filen direkte i Excel her. Gå på arkene Løsning1, Løsning2, etc. for å se beskrivelsene.

Bankavstemning - eller hvordan sammenligne to kolonner med tall?

Alle "bokholdere" er kjent med bankavstemning. Da satt (sitter) man og krysser kontoutskriften fra banken mot det man hadde (har?) ført på egen hovedbokskonto bank. Dette er en veldig tidkrevende prosess, og Excel kan hjelpe oss på forskjellige måter her. Den beskrevne metoden passer veldig bra for steder der man har forskjellige beløpsstørrelser som har gått inn (eller ut), men passer dårlig for dem som har tre tusen innbetalinger på 299 kr.

Vi benytter oss av en kombinasjon av funksjonene HVIS og ANTALL.HVIS (IF og COUNTIF), slik at den skal telle hvis den finner samsvar. Du kan åpne filen direkte for å se hvordan dette er gjort!