Tips & Tricks s.2

tips s. 1 tips s. 3

Hvordan fjerne hyperlinker fra en dataliste
Etter en import står vi igjen med en dataserie med hyperlinker i regnearket vårt. Hyperlinkene er jo i utgangspunktet nyttige, men de kan også være plagsomme i et regneark vi jobber i og med. Ofte ønsker vi å fjerne disse, og det kan vi jo ved å høyreklikke på cellen og velge slett hyperlink derfra. Så lenge der er en celle er det greitt, men når vi har kanskje hundre poster er det straks verre, så da må vi ty til andre midler. Prosedyren er faktisk den samme som jeg har beskrevet for konvertering av tekst til tall litt lengre frem, nemlig multiplikasjon med "1".

Slik ser det ut:

Vi skriver tallet "1" i en celle, merker den cellen og kopierer den (Control C):

Så merker vi området der linkene skal fjernes:

- går på Rediger - lim inn utvalg, og velger multiplisér:

Klikk ok, og dermed er hyperlinkene vanligvis fjernet fra det merkede området! Når jeg sier vanligvis er det fordi jeg også opplever tilfeller at hyperlinkene ikke lar seg fjerne på denne måten.

Hvordan dele opp fornavn, mellomnavn, etternavn
Dette er på mange måter en klassiker; vi har importert data fra et annet system, eller fra et nettsted, og så går det ikke bedre enn at både fornavn, mellomnavn og etternavn havner i samme celle. Dette kan løses på mange måter, og så lenge dataene er helt regelmessige, dvs, at alle har ett fornavn og ett etternavn, er det veldig greitt, da bruker vi enklest funksjonen Tekst til kolonner som vi finner på Data-menyen i Excel. Det blir imidlertid litt vanskeligere når noen har mellomnavn, og her er en løsning på det. Denne løsningen har også sine begrensninger, den vil ikke gi riktig resultat hvis en person f.ex. har fornavn, mellomnavn og to etternavn:

Nedenstående løsning kan kopieres direkte inn i et regneark ved å klikke på Excel-symbolet:

To use this Web page interactively, you must have Microsoft® Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 (SP2) or later and the Microsoft Office 2003 Web Components.

Click here to install the Office 2003 Web Components.

See the Microsoft Office Web site for more information.