Kurs

Office_2010

Excel innføringskurs
Disse kursene krever ingen spesielle forkunnskaper, bare generell PC-kompetanse.

Excel videregående kurs
Disse kursene forutsetter at deltagerne har grunnleggende kunnskaper om Excel.

Skreddersydde kurs
Jeg kan lage kurs spesielt for din organisasjon eller bedrift som er spesialtilpasset det kunnskapsnivå som kreves, og de konkrete arbeidsoppgaver bedriften står overfor.