If-Hvis-Funksjon

Tips & Tricks s.5

Av og til kan vi ha en oppstilling som ser slik ut:

Part Description Quantity  Unit Price  Currency Code Total Local curr
Aniseed Syrup 1     514,00 NOK           514,00
Chartreuse verte 150     270,00 NOK      40 500,00
Lakkalikøøri 10     405,00 NOK        4 050,00
Perth Pasties 1     237,00 USD           237,00
Ravioli Angelo 2      15,00 USD             15,00
Röd Kaviar 1     482,00 USD           482,00
Chai 3     236,25 GBP           118,60
Filo Mix 7     210,00 GBP           105,42

– dvs. at vi har flere valutaer listet i samme
kolonne med valutasymbolet i en egen kolonne foran denne. Her kan vi bruke
IF/HVIS i nøstet, eller nested utgave for å gjøre jobben fort og trygt.

Eksempelfilen som beskriver dette finner du i
pakken du kan laste ned, eller du kan åpne filen direkte her

Oppslag på forskjellige måter

Bruk av oppslag i forskjellige lister er lekende lett for Excel. Det er kanskje vanskelig å rangere de aktuelle funksjonene, men de (mest) aktuelle er disse:

  • VLOOKUP – FINN.RAD
  • HLOOKUP – FINN.KOLONNE
  • LOOKUP – SLÅ.OPP

Vi har også funksjonene INDEX/INDEKS og MATCH/SAMMENLIGNE som kan være til hjelp i oppslag.
VLOOKUP – FINN.RAD – beskrivelse:

Dette er et tradisjonelt oppsalg der VLOOKUP søker etter en verdi i første kolonne av matrisen, og henter en verdi i en kolonne til høyre for søkekolonnen.

HLOOKUP – FINN.KOLONNE – beskrivelse:


HLOOKUP/FINN.KOLONNE gjør tilsvarende jobb, dog “vridd” 90 grader. Her søker den etter søkebegrepet i første rad i den merkede matrisen, så går den så mange rader ned som vi har bedt om og henter det som står der.
LOOKUP – SLÅ.OPP – beskrivelse
På mange måter er dette den mest fleksible utgaven av oppslagsfunksjonen. Den kan slå opp både horisontalt og vertikalt, ja den kan t.o.m. hente informasjon fra en kolonne til venstre for søkekolonnen (i motsetning til VLOOKUP).
Ulempen med funksjonen er at den ikke kan “tvinges” til å søke etter kun eksakt match. I praksis vil det si at om vi ber den søke etter en verdi som ikke finnes i matrisen, vil den komme opp med det nærmeste, ikke med feilmelding.
Dette kan løses på andre måter, men uansett er det viktig å være obs. på dette når man bruker LOOKUP-funksjonen.


Alle eksemplene er beskrevet i filen FINN.RAD.xls
som du finner i øvingsfilene som kan lastes ned fra startsiden på
www.excelkurs.com