Excel innføringskurs

Untitled Document


Excel – innføringskurs over én dag
Kurset krever ingen forkunnskaper utover generell PC-kjennskap og egner seg for dem som jobber med andre Office-programmer så som Word og Outlook, og som ønsker en innføring i hva Excel kan brukes til. Kurset tar sikte på å gi deltagerne et innblikk i aktuelle bruksområder for Excel.

Noen stikkord fra innholdet:

 • Hva er Excel og hva kan det brukes til
 • Regnearket, manøvrering i regnearket, merking
 • Formatering, forskjell på tekst og tall
 • Formelbygging
 • De fire regneartene
 • Relative og absolutte referanser
 • Hvordan telle forekomster
 • Listefunksjoner

 

Excel – innføringskurs over to dager
I tillegg til det som tas med på éndags-kurset går vi gjennom også disse punktene:

 • Lage formler på tvers av flere regneark
 • Diagram
 • Formatere for utskrift
 • Introduksjon til Pivottabell
 • m.m.

Praktisk Excel for kontormedarbeidere (og andre)

Dette kurset er beregnet på dem som jobber mye med andre programmer på PC, og som ønsker en innføring i hvilken nytte de kan ha av Excel. Ingen forkunnskaper utover generell PC-kunnskap kreves.

Noen stikkord fra innholdet:

 • Grunnleggende innføring i Exel
  • Regnearket, oppbygning, manøvrering
  • De fire regneartene
  • Tall, tekst, formler
  • Mer om summering
 • Relative og absolutte referanser
 • Listefunksjoner
  • Hvordan trekke opplysninger ut av store lister
  • Hvordan importere lister fra andre programmer og nettsteder
  • Hvordan raskt rydde i listene når vi har fått dem inn i Excel
  • Mellomsummer
 • Introduksjon til modellbygging over flere ark (arbeidsbøker)
 • Introduksjon til Pivottabell
 • Grafiske fremstillinger
 • Tegneverktøy i Excel
  • Hvordan sprite opp oppstillinger gjennom bruk av grafiske objekter
 • Excel i kombinasjon med andre Office-programmer
 • Når andre skal bruke din modell:
  • Hvordan bestemme hvor det skal skrives og hva som skal skrives
  • Hvordan hindre at noen (bevisst eller ubevisst) endrer formler i oppsettet
 • Flere funksjoner, f.ex.:
  • MIN, STØRST/MAX, GJENNOMSNITT/AVERAGE, ANTALL/COUNT, ANTALL.HVIS/COUNTIF, SUMMER.HVIS/SUMIF, AVDRAG/PMT, HVIS/IF
 • Hvordan hjelpe seg selv når man står fast
 • m.m.