Excelkurs


Min Kalender  

Excel-kompendier   

Jeg har lagt ut nye versjoner av mine Excel-kompendier under downloads. De to kompendiene overlapper hverandre på mange punkter, men det grunnleggende starter med grunnleggende ting som er utelatt i avansert, og avansert går lengre, bl.a. med funksjonen INDIREKTE og matriseformler.

Kompendiene kan brukes til egen problemløsning men ikke til undervisnings- eller opplæringsformål.

PowerPivot for Excel er her!
Har du problemer med begrensningen på vel 1 million rader i Excel 2010 eller 2013? Dette er ikke lenger et problem, PowerPivot for Excel kan håndtere og analysere mange millioner rader. Vi kan nå analysere datamengder som tidligere ikke kunne analyseres i Excel. Høres dette interessant ut? Les mer på www.powerpivot.com og ta gjerne kontakt for et innføringskurs i temaet!


Update:

2010-kompendiet i norsk utgave er oppdatert pr. oktober 2012, med bl.a. gjennomgang av boolsk logikk og kontoavstemning med problemløseren (Solver)! Teknikkene fungerer også i eldre versjoner av Excel.

The English-language compendium for Excel 2010/13 is updated, with, among other things, boolean logic, as of august 2011.

Man blir aldri utlært i Excel. Når man har lært en ny teknikk, dukker det opp flere muligheter rundt neste sving. For å jobbe rasjonelt er det derfor viktig å satse på opplæring. Et godt gjennomført kurs i Excel er en fornuftig investering i egen og medarbeidernes økte effektivitet!

Jeg har en del ledig kapasitet våren 2014, så ta gjerne kontakt for et tilbud på kurs i Excel, eller andre Office-programmer.

Jeg lager også modeller i Excel (og Access). Ta kontakt om slike behov finnes!

Brukt på riktig måte kan man analysere data på en svært effektiv måte, og forenkle alle typer kalkyler, budsjetter, o.l.
Kurs og opplæring er viktig for å lære hva som er mulig.


Work Smarter With Excel Compendium

My Excel compendium is now available in English. Please feel free to download it – you’ll find links in the left margin.The English version is used as documentation in English language Excel courses. I have extensive experience in training Excel in English, both in Norway and abroad. So, if you need your Excel training done in English, you have come to the right place!


Quote of the Day:
The past is really almost as much a work of the imagination as the future.
Jessamyn West


Office/Excel 2013
2013-versjonen av Office har nå vært på markedet en tid, og fikk nå – dvs. slutten av februar 2014 – sin første oppdatering med feilfiksing og justeringer. Denne oppdateringen blir automatisk lastet ned gjennom Windows Update, så om du har Windows Update innstilt på automatisk nedlasting og installasjon, trenger du ikke gjøre noe for å få denne.

Office 2013 har mange småjusteringer sammenlignet med 2010, og de aller fleste av disse nikker man til og tenker, “det var fornuftig”. Fra mitt ståsted er den aller største endringen at Excel nå endelig åpner nye filer i separate vinduer. Hittil, dvs. t.o.m. 2010, har nye filer blitt åpnet i samme Excel-seanse, altså i samme vindu. Man måtte da bla mellom filene, eller legge dem ved siden av hverandre i “hoved-“vinduet. Tenk da på hvordan Word har oppført seg i noen generasjoner, hvert dokument åpnes i sitt eget vindu, med “verktøylinjer” og alt vi trenger. Slik har det nå blitt i Excel, og det er veldig mye enklere å fordele flere åpne filer utover de store skjermene de fleste av oss nå jobber på. Dette gjør at man jobber helt klart mer effektivt med flere filer.

Office/Excel 2010
I dag er nok dette den mest brukte versjonen av Office,og den er helt utmerket. Men, det skal jo være en grunn for å oppdatere til nye versjoner, og 2013 går enda litt glattere å bruke, og har enda flere flotte finesser.  Det er som med siste bilmodell, den forrige fungerer i og for seg utmerket, men det er litt nedtur å gå fra den nyeste til forrige modell.
For å lære hvor funksjonene er plassert i Office 2010 -sammenlignet med Office 2003, har Microsoft laget overgangsapplikasjoner som er linket til nedenfor:
Hele Office 2010


Noen praktiske Excel-tricks
Her legger jeg ut løsninger på forskjellige problemstillinger. De fleste har utgangspunkt i virkelige tilfeller jeg har kommet over i bedrifter og organisasjoner.

Hvordan bruke IF/HVIS for å konvertere en serie med forskjellige valutaer til en valuta
Bankavstemning – eller hvordan sammenligne to kolonner
Funksjonen COUNTIFS/ANTALL.HVIS.SETT i Excel 2007  (fungerer kun i 2007)
Dynamisk markering av hver 2. (eller 3., eller 4., etc.) rad  i et oppsett
Fast markering av hver 2. (eller 3., 4. etc.) rad i et oppsett
Få Excel til å hente arknavnet inn i celle eller formel
Hvordan summere regneark som ikke har identiske oppsett
Hvordan fjerne hyperlinker fra en dataserie
Hvordan dele fornavn, mellomnavn, etternavn
Hvordan konvertere tekst til tall
Levende data rett inn i regnearket
Hvordan lage en nedtrekksmeny
Hvordan importere innholdet i en webside inn i Excel for bearbeidelse
Hvordan slette dubletter fra en liste i Excel 2003
Hvordan slette dubletter fra en liste i Excel 2007
Hvordan fremstille to dataserier med stort avvik i verdi i samme diagram
Hvordan beholde null forrest i et tall, f.ex. postnummer.
Skjule feilmeldinger ved hjelp av funksjonen ISERROR/ ERFEIL
Skjule feilmeldinger ved hjelp av betinget formatering.
Oppslag ved hjelp av VLOOKUP/FINN.RAD, HLOOKUP/FINN.KOLONNE og LOOKUP/SLÅ.OPP
Improving efficiency in Excel – MSDN article
Testing and improving efficiency in Excel – webcasts
Repetisjon


Medlem av


Mitt tilbud

er opplæring og kurs i Excel og øvrige Office-programmer gjennom tilpasset undervisning hos oppdragsgiver eller i fullt utstyrte klasserom sentralt i Oslo.  Jeg gjennomfører også større opplæringsprosjekter med innleide instruktører etter behov. Dette er dyktige instruktører jeg har samarbeidet med i en årrekke.


Om meg
Mitt navn er Tore Søfting, og jeg driver som selvstendig IT-konsulent med hovedvekt på opplæring.

Det aller meste av virksomheten foregår i Oslo-området, men min virksomhet tar meg rundt til de fleste større byer i landet, bl.a. Bergen, Stavanger, Kristiansand, Trondheim, Kongsberg, Tromsø.


Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt for å diskutere kompetanseheving i din bedrift!

Telefon
+47 994 36283
Postadresse:
Undelstad Terrasse 5, 1387 Asker
E-post
tore.softing@excelkurs.com